Ερωτηματολόγιο - Survey

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που δεχθήκατε να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο στη διεξαγωγή της έρευνας μας. Τα αποτελέσματα αυτής, θα μας πειτρέψουν να κατανοήσουμε πως αντιλαμβάνεται το κοινό την τρέχουσα κατάσταση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας αλλά και να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα και ιδέες για νέες καινοτομίες και προτάσεις βελτίωσης του τομέα αυτού.