Συναντήσεις / εκδηλώσεις

2018

Εναρκτήρια συνάντηση στο Χάσκοβο
Πρώτη ενδιάμεση συνάντηση στην Κομοτηνή
Ετήσιο μονοήμερο σεμινάριο στην Ελλάδα
Ετήσιο μονοήμερο σεμινάριο στη Βουλγαρία
Επισκέψεις ευαισθητοποίησης

2019

Ετήσιο μονοήμερο σεμινάριο στην Ελλάδα
Ετήσιο μονοήμερο σεμινάριο στη Βουλγαρία
Δεύτερη ενδιάμεση συνάντηση στο Ζλάτογκραντ
Εκστρατεία Δημοσιότητας
Τελική εναρκτήρια εκδήλωση στη Θέρμη (2019)
Τελική εναρκτήρια εκδήλωση στο Χάσκοβο (2019)
Επισκέψεις ευαισθητοποίησης