Search
Close this search box.

Στόχοι

Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι η προστασία του NATURA 2000 και των άλλων προστατευόμενων περιοχών από φυσικές καταστροφές, μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου για την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας σε κοινή διασυνοριακή βάση, ενώ το έργο συνδέεται απευθείας με τον Θεματικό Στόχο 06 του Προγράμματος, «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων». Κύριος στόχος του έργου είναι να επιβληθεί η αντοχή συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών και στις δύο χώρες όταν αντιμετωπίζουν καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, και σκοπός του είναι να συνεισφέρει στον συγκεκριμένο στόχο 5 του Προγράμματος: «Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων προστασίας της βιοποικιλότητας».

Το eOUTLAND θέλει να επιτύχει τον εν λόγω σκοπό ακολουθώντας τους εξής συγκεκριμένους στόχους: α) την εδραίωση επιτυχημένης διαλειτουργικότητας μεταξύ της ΔΣΕΣ (Ελλάδα) και της MARITZA (Βουλγαρία), β) τη δημιουργία ενός δυναμικού, πιστοποιημένου και διασυνοριακού συστήματος εκπαίδευσης/κατάρτισης για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας, το οποίο να αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, γ) την εκμετάλλευση των επιστημονικών/τεχνικών εργαλείων και μέσων των εμπλεκομένων δομών υπό των καταρτισθέντων/πιστοποιημένων εθελοντών πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, δ) τον κατάλληλο εξοπλισμό των καταρτισθέντων και πιστοποιημένων εθελοντών πολιτικής προστασίας μέσω των εμπλεκομένων δομών, καθώς και ε) την εδραίωση μιας κοινής διασυνοριακής προσέγγισης σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών με την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας.