Μελέτες

Έρευνα προστασίας περιβάλλοντος/βιοποικιλότητας κατά των πυρκαγιών (και πρόγραμμα προστασίας) για το δάσος «Σέιχ Σου»

Έρευνα προστασίας περιβάλλοντος/βιοποικιλότητας κατά των πυρκαγιών (και πρόγραμμα προστασίας) για το δάσος «Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου»

Έρευνα προστασίας περιβάλλοντος/βιοποικιλότητας κατά των πλημμυρών (και πρόγραμμα επιτήρησης) για την προστατευόμενη «Παραθαλάσσια Περιοχή Αναδάσωσης Θεσσαλονίκης»

Διασυνοριακή μελέτη και εκτίμηση πιθανού κινδύνου κοινωνικοοικονομικής/περιβαλλοντικής ευαλωτότητας και απειλής της βιοποικιλότητας (πυρκαγιές)

Τεχνική/Επιστημονική τεχνογνωσία για την υλοποίηση της μελέτης και την εκτίμηση πιθανού κινδύνου κοινωνικοοικονομικής/περιβαλλοντικής ευαλωτότητας και απειλής της βιοποικιλότητας (πλημμύρες).