Καταρτίσεις

2018

5ήμερη ετήσια κατάρτιση στην Κομοτηνή
3ήμερη ετήσια κατάρτιση στο Χάσκοβο

2019

5ήμερη ετήσια κατάρτιση στην Θέρμη

3ήμερη ετήσια κατάρτιση στο Χάσκοβο

2ήμερη κατάρτιση Πιλότος/Προσομοίωση στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2ήμερη κατάρτιση Πιλότος/Προσομοίωση στο Χάσκοβο, Βουλγαρία

Διαδικασίες πιστοποίησης

Οδικός χάρτης υλοποίησης διαδικασιών πιστοποίησης

Κέντρο ηλεκτρονικών εγγράφων για τις ανάγκες κατάρτισης εθελοντών

Διαδικτυακές συνεδρίες εξετάσεων και εκθέσεις αξιολόγησης/συστάσεων)