Επιστημονική Επιτροπή

Το παρόν τεύχος αφορά στην υποστήριξη του Φορέα Ανάθεσης (ΔΥΟΠΠ) στη σύσταση επιστημονικής επιτροπής του έργου eOUTLAND.