Δήμος Ζλάτογκραντ

Ο Δήμος Ζλάτογκραντ (ZLATOGRAD, PB5) έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση Εθνικών/Ευρωπαϊκών/Διασυνοριακών έργων. Έχει υπό τη διοίκησή του 9 ομάδες κατάσβεσης πυρκαγιών σε 9 χωριά, με 100 περίπου ενεργούς εθελοντές πολιτικής προστασίας. Μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Περιφέρεια Σμόλιαν), το ΖΛΑΤΟΓΚΡΑΝΤ έχει ως στόχο να καταστήσει τους εθελοντές πολιτικής προστασίας αποτελεσματικότερους και καλύτερους σε θέματα διαλειτουργικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Το ΖΛΑΤΟΓΚΡΑΝΤ, ως PP6 του OUTLAND, έχει συσσωρεύσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και εμπειρία σχετικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης εθελοντών πολιτικής προστασίας για την επιτυχή πραγματοποίηση του eOUTLAND. Από οικονομικής πλευράς, το ΖΛΑΤΟΓΚΡΑΝΤ είναι πλήρως ικανό να αναλάβει επιτυχώς τον ρόλο του στο έργο αυτό.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα